Netwerkbeveiliging (2006-2007)

Je wordt ingeleid in de wereld van de netwerk beveiliging. Allereerst krijg je een inzicht in de gevaren en de dreigingen die zich kunnen voordoen wanneer je met netwerken werkt. Vervolgens ga je je twee van de meest voorkomende beveiligingstechnieken eigen maken , met name firewalls en Virtual Private Networks (VPN). Je geniet van een grondige theoretische achtergrond die je tevens in de praktijk toepast in het labo.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C02 Elektronische-ICT systemen testen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C09 Zelfstandig elektronische-ICT systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektronische-ICT systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektronische-ICT systemen operationeel houden.

A. Volgtijdelijkheid

Elektronica-ICT (PBA) / / Netwerken 2

B. Competenties

 • Studenten hebben de volgende cursussen/boeken/artikels doorgenomen - Geen
 • Studenten hebben de volgende onderwijsactiviteiten gevolgd - Netwerken 2
 • Studenten bezitten de volgende competenties - Zie netwerken 2

OO:
05101420
Code:
05101420
Vakcoördinator:
Marc Eyckmans
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd