Aansprakelijksheidsverzekering (2006-2007)

In deze cursus leer je een onderscheid maken in de verschillende soorten aansprakelijkheden en verwerf je een grondige kennis van de buitencontractuele aansprakelijkheid. Tevens krijg je een overzicht van de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen voor het privé- en het beroepsleven. De B.A. privé-leven en de B.A. auto bespreek je zeer grondig, met zeer veel praktische toepassingen. Van een aantal andere polissen (B.A. uitbating, B.A. na levering, beroepsaansprakelijkheid van o.a. geneesheren, advocaten en makelaars) bekijk je de belangrijkste kenmerken. Tot slot wordt ook de tarifering van de aansprakelijkheidsverzekering besproken evenals de reglementering en de technische en fiscale aspecten ervan.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104106
Code:
02104106
Vakcoördinator:
Daisy Vanvelthoven
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend