Gerechtelijk privaatrecht (2006-2007)

In deze cursus leer je de burgerrechterlijke procedureregels, zoals ze toegepast worden in de Belgische rechtbanken. Je leert hoe je een zaak moet inleiden voor een Belgische rechtbank, hoe de procedure na de inleidingszitting verder loopt tot de gerechtelijke beslissing. Je leert hoe een vonnis wordt uitgevoerd en hoe hoger beroep of verzet in te stellen. Je leert ook het personeel van de rechtbanken kennen: de advocaat, de magistraat en de griffier.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104108
Code:
02104108
Vakcoördinator:
Rik Vanderhaeghe
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend