Veehouderijtechnieken kleinvee (2006-2007)

Je krijgt meer inzicht in voeding, basisprincipes van genetica en teelttechnieken.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109326
Code:
03109326
Vakcoördinator:
Rina Hulsbosch
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend