Algemene wetgeving (2006-2007)

Je maakt kennis met de wereld van het recht. De bronnen van recht, alsook talrijke praktische onderwerpen zoals huwelijk en huwelijksvermogensrecht, vennootschappen, verzekeringen enz. zullen voor jou geen onbekende blijven. Omwille van hun groot nut in het bedrijfsleven behandel je grondig de individuele arbeidscontracten . Zo leer je ze meteen correct inschatten naar hun praktische consequenties. Arbeidsrecht en sociale zekerheid vormen dan ook duidelijk de hoofdbrok van de cursus.

A. Algemene competenties

 • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
 • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
 • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
 • 04. Kunnen reflecteren op het eigen denken en werken en het kunnen vertalen van die reflectie naar het ontwikkelen van meer adequate oplossingen
 • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 05. Het vermogen tot originaliteit en creativiteit met het oog op het continu uitbreiden van de kennis en inzichten
 • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving
 • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
 • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
 • C10 Rekening houden met natuur, milieu, veiligheid en zorgsystemen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen landbouw en biotechnologie (Ma) / / Algemene wetgeving

B. Competenties

Geen

OO:
03100257
Code:
03100257
Vakcoördinator:
Piet Versweyvelt
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend