Communicatieve en agogische vaardigheden (2006-2007)

Je verfijnt verder jouw interactionele vaardigheden in: -- het werken met groepen - contacten met ouders - het voeren van diverse gesprekken

A. Algemene competenties

  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C08 Partner van externen.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106147
Code:
11106147
Vakcoördinator:
Mario Hannes
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend