Duits: Seminarie vertalen en tolken (2006-2007)

Bedrijfsvertaler zijn nog voor je afgestuurd bent? Dat word je als derdejaars student ZVT. Als medewerker van het virtueel vertaalbureau 'Linguapolis' leer je in teamverband organiseren, plannen en vertalen. Bedrijven, gemeentes en organisaties leveren teksten die jij, samen met je ‘collega’s’, uit of naar het Nederlands vertaalt. Inclusief deadlines en bronteksten die heel wat research vergen voor je kunt beginnen vertalen, maar ook degelijk ondersteund door de vakdocenten. Kortom, Linguapolis is een uitdagende voorbereiding die je klaarstoomt voor een job met gevarieerd vertaalwerk. Maar je leert niet alleen vertalen. Stel je bijvoorbeeld eens voor dat je chef bezoek krijgt uit Duitsland. Hij zoekt iemand die deze buitenlandse gasten ontvangt, een rondleiding door het bedrijf geeft en die indien nodig ook tolkt bij gesprekken en onderhandelingen. Dat manusje-van-alles met een vlotte mondelinge kennis van het Duits zou jij kunnen zijn. Tijdens de lessen leer je immers teksten op band of video vertalen in het Nederlands en leer je stap voor stap een vlotte gelegenheidstolk worden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Duits vertalen en tolken

B. Competenties

OO:
02104193
Code:
02104193
Vakcoördinator:
Jan Van Geel
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Duits
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd