Onderhoudstechnieken (2006-2007)

Je komt in aanraking met trillingsanalyse, niet-destructief onderzoek, olie-analyse, projectplanning en elektrisch onderhoud. Het accent ligt voornamelijk op praktische toepassingen. Je maakt kennis met de metingen op oliestalen. Je kan beslissen welke olieanalyses nodig zijn voor welke toepassing. Je kan de verslagen van olieanalyses correct interpreteren . Je kan een eenvoudige planning opstellen. Je kan de TPM-methode in een bedrijf toepassen. Je maakt kennis met de metingen op elektromotoren, pompen, ventilatoren, tandwielkasten... Je kan de mechanische en/of elektrisch fouten herkennen in een spectrum. Je bekijkt de slijtage, defecten en problemen. Je stelt onderhoudsaanbevelingen op. Je tracht proactief te werken. Metingen uit de praktijk bekijk je via case-studies.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C02 Elektromechanische systemen testen.
 • C03 Elektromechanische beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C05 De technische aspecten van een productieproces controleren.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C07 De technische aspecten van een productieproces configureren.
 • C08 Zelfstandig de technische aspecten van een productieproces opvolgen.
 • C09 Zelfstandig elektromechanische systemen installeren.
 • C10 Zelfstandig elektromechanische systemen in bedrijf stellen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Onderhoudstechnieken 1

B. Competenties

OO:
05101161
Code:
05101161
Vakcoördinator:
Jan Doucet
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd