Engels (2006-2007)

Je leert in het vak Communicatie in het Engels de vier vaardigheden als een organisch geheel te beschouwen en volgens de interactieve methode. Je breidt de Engelse omgangstaal uit tot een niveau om moeilijker teksten te begrijpen en je ook schriftelijk en mondeling uit te drukken in taalgebruikssituaties die hogere eisen stellen. Je verfijnt de vaardigheden die in het eerste jaar werden aangeleerd, zodat je beroepsgerichte vaardigheden verwerft die je in de virtuele firma Europackage & Print toepast.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

Office management (PBA) / / Engels

B. Competenties

OO:
08107009
Code:
08107009
Vakcoördinator:
Fred Geysels
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Engels
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend