Pneumatiek lab (2006-2007)

In het lab pneumatiek leer je via de werking van de verschillende pneumatische basiscomponenten meer complexe besturingsschema's opbouwen. Je simuleert praktische problemen op schaalmodel om de factoren te herkennen die een proces beïnvloeden. Je lost zelf besturingsproblemen op en ontwerpt pneumatische schema's. Verder zoom je in op een aantal industriële bussystemen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C06 De technische aspecten van een productieproces afregelen.
 • C11 Elektromechanische systemen operationeel houden.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektromechanische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektromechanica (PBA) / / Pneumatiek en hydrauliek

B. Competenties

OO:
05101099
Code:
05101099
Vakcoördinator:
Luc Moonen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend