Klinisch onderwijs (BNB soc gez) (2006-2007)

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Sociale gezondheidszorg (BNB) / / Psychosociale begeleidingskaders

B. Competenties

OO:
09108935
Code:
09108935
Vakcoördinator:
 
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend