Onderwijsbevoegdheid Biologie (2006-2007)

zie eerste jaar

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: secundair onderwijs (PBA) / BI / Vakdidactiek Biologie

B. Competenties

OO:
10105429
Code:
10105429
Vakcoördinator:
Jan Pinceel
Semester:
1+2
Studiepunten:
9
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend