Commerciële vaardigheden (2006-2007)

Je staat aan het hoofd van een verkoopsafdeling en moet een verkoopsteam begeleiden. In deze cursus leer je kennis maken met de verschillende taken van een verkoopsmanager. Het is jouw taak om de juiste verkopers te selecteren en aan te werven, te motiveren en te belonen. In de cursus verkooptechnieken leer je hoe je een goede relatie kan opbouwen met je klanten en het vertrouwen kan winnen van je klanten om uiteindelijk te komen tot de verkoop van je produkt..

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Zakelijke communicatie zelfstandig afhandelen.
  • C02 Zijn/haar werk en de daartoe benodigde competenties managen.
  • C03 De gepaste ICT-tools gebruiken.
  • C04 Gepast handelen in beroepsspecifieke situaties.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104093
Code:
02104093
Vakcoördinator:
Ria Beliën
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend