Elektronische vermogencontrole (2006-2007)

Elektronische vermogencontrole is voor een ingenieur elektrotechniek een uitermate belangrijk vakgebied. Dit behelst het omzetten van de beschikbare elektrische energie (net, batterij, etc) naar een vorm die geschikt is voor de belasting. Om redenen van energie-efficiëntie gebeurt deze omzetting steeds elektronisch m.b.v. halfgeleiderschakelaars. Eerst leer je welke halfgeleiderschakelaars er zijn en wat hun voornaamste karakteristieken en eigenschappen zijn. Vervolgens bestudeer je hoe de verschillende elektronische vermogenomvormers opgebouwd zijn, hoe ze werken, wat hun karakteristieken en eigenschappen zijn, wat hun invloed is op net en belasting, etc. Tenslotte worden verschillende configuraties van onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen bestudeerd als speciale toepassing van elektronische vermogenomvormers. In de bijhorende labozittingen leer je werken met de componenten en de omvormers, meet je hun signaalvormen bij verschillende belastingen op, etc. Hiervoor werk je zelfstandig, in kleine groepjes, aan de labo-opdrachten.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek
  • 04. Het kunnen aanduiden van de grenzen van paradigma’s

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektronica

B. Competenties

OO:
03100159
Code:
03100159
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd