Levensmiddelen (2006-2007)

Deze cursus bied je een waaier aan onderwerpen aan: inleiding in de chemie van de koolhydraten, inleiding in de colloïdchemie, inleiding in de chemie van de vetten, evolutie van besmettingsflora tot bederfflora en nog vele andere.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109233
Code:
03109233
Vakcoördinator:
Rob Van Deun
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend