Religie, zingeving en levensbeschouwing (2006-2007)

De vakinhoud richt zich in de eerste plaats op het verwerven van een kritische kijk op maatschappelijke processen en bredere cultuurgegevens. Je leert hiervoor teruggrijpen naar historisch-filsofische referentiekaders om de niet-vanzelfsprekendheid van bepaalde "evidenties" - ook religieuze - onder de loepe te nemen. Tegelijk wordt het zinsvraagstuk als uitgangspunt genomen om te komen tot een relevant onderscheid tussen religieuze, sociale en ethische hoofd- en bijzaken, alsook tot een eigen plaatsbepaling binnen het huidige complexe tijdsgewricht.

A. Algemene competenties

  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 03. Beschikken over het vermogen tot oordeelsvorming in een onzekere context

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 06. Kunnen samenwerken in een multidisciplinaire omgeving

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03100060
Code:
03100060
Vakcoördinator:
Bart Staes
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend