Tijd en ruimte: achtergrond, groeilijn, didactiek (2006-2007)

In het 1ste jaar van de opleiding maakte je kennis met de verschillende ontwikkelingsdomeinen: de psychosociale, de sensomotorische en de cognitieve ontwikkeling. Je leerde hoe je de ontwikkeling van de kleuter op deze verschillende domeinen kan stimuleren. Het 2de jaar van de opleiding is ingedeeld volgens de verschillende interessegebieden van de kleuter: - tijd en ruimte - materiaal en techniek - mens en maatschappij In dit opleidingsonderdeel leggen we ons toe op de kleuterinteresses die te maken hebben met tijd en ruimte. Je verwerft achtergrondkennis, inzicht in de groeilijnen en didactische bagage om kleuters te stimuleren op vlak van: - inzichten verwerven over tijd - inzichten verwerven over ruimte - bewegen in tijd en ruimte - muzisch omgaan met tijd en ruimte

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
 • C02 Opvoeder.
 • C03 Inhoudelijk expert.
 • C04 Organisator.
 • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

Onderwijs: kleuteronderwijs (PBA) / / Cognitieve ontwikkeling deel 1

B. Competenties

OO:
11106731
Code:
11106731
Vakcoördinator:
Astrid Cornelis
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend