Informatica (2006-2007)

Onze maatschappij moet steeds meer data verwerken om snel complexe beslissingen te nemen. Op maat geschreven computerprogramma's kunnen deze taak aanzienlijk verlichten. Bij nieuwe problemen kan je hierop echter geen beroep doen. Dàn laat je als ingenieur zien wat je in je mars hebt: je moet sterk zijn in "problem solving". Met de nodige creativiteit -en uiteraard voldoende vakkennis- moet je een vloed aan gegevens op een gestructureerde manier weten aan te pakken. Tenslotte geef je dit nog in een interpreteerbare vorm weer. In het vak informatica bekwaam je jezelf hierin: je wordt expert in het interactief gebruik van Excel. Voor een ingenieur is een spreadsheet als Excel immers de software-tool bij uitstek. Door allerhande formules of voorwaarden te bedenken en deze met de nodige kritische zin in een spreadsheet in te voeren zal je het gewenste resultaat tevoorschijn toveren. De programmeertaal C++ is de basis van heel wat andere moderne programmeertalen. Naast de basisprincipes van procedureel programmeren leer je problemen analyseren en oplossingsstrategieën ontwikkelen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 02. Kennis hebben van onderzoeksmethoden en -technieken en deze adequaat kunnen toepassen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Informatica

B. Competenties

OO:
03100035
Code:
03100035
Vakcoördinator:
Guy Geeraerts
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend