Datacommunicatie (2006-2007)

Datacommunicatie biedt je een zowel praktische als theoretische basiskennis ivm algemene datacom die voor jou na de studies absoluut nog van betekenis zal zijn, zowel thuis als bij het uitoefenen van je job. Er komen verschillende vormen van telefonie aan bod, waaronder ook ISDN en videoconferencing met een knipoog naar webcasting. Zo kan men je live bekijken of met je communiceren op jou eigen blitse webstek. Je bent dan tevens in staat om een eigen FTP-server of chatroom op te zetten onder jou beheer. Je leert netwerken al dan niet met wireless lan opzetten en je zal in staat zijn de meest voorkomende fouten van zo'n netwerk te achterhalen en te verhelpen. Uiteraard leer je virusvrije internetverbindingen configureren met een router via de kabel of over ADSL, beveiligd mbv van een firewall en voldoende afgeschermd tegen spyware. Verder spelen we in op de evolutie van de technologie, maar dit laatste houden we voor diegenen die deze uitdaging daadwerkelijk durven aangaan.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101152
Code:
05101152
Vakcoördinator:
Patrick Dielens
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend