Elektrische metingen (2006-2007)

In het deel Elektrische metingen bestudeer je de eigenschappen van diverse meettoestellen die bestemd zijn voor de elektrotechniek. Niets is evident bij het meten. Zo leer je hoe het komt dat sommige metingen een juist resultaat opleveren. Je leert ook hoe je op veilige wijze met gevaarlijke spanningen en stromen moet omgaan. Als je dit overleeft, kun je ook nog de meest voorkomende problemen en fouten in elektrische installaties bestuderen. In het deel Statistiek bestudeer je de grootheden waarmee je een groot aantal metingen kan verwerken. Omdat geen enkele meting juist is, leer je op statistische wijze omgaan met de meetfouten. Je bekijkt op welke manier de metingen van mekaar kunnen verschillen. Uiteindelijk leer je zo een proces te controleren en beheersen.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C02 Elektrotechnische systemen testen.
 • C03 Elektrotechnische systemen beproeven.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C11 Elektrotechnische systemen operationeel houden.
 • C12 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen opvolgen.
 • C13 Onderhoudsproblemen in elektrotechnische systemen oplossen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101026
Code:
05101026
Vakcoördinator:
Geert Peremans
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend