Vermogenelektronica (2006-2007)

In de moderne elektrische energietechniek nemen vermogenelektronica en aandrijftechnieken een belangrijke plaats in. Eerst bespreken we uitvoerig de halfgeleidercomponenten die specifiek zijn voor de vermogenelektronica. Daarna maak je uitgebreid kennis met de aandrijftechniek. Bij gelijkstroommachines zie je diodegelijkrichters, thyristorgelijkrichters en choppers. Bij de aandrijving van wisselstroommachines bekijk je de verschillende frequentie-omvormers en hun modulatieprincipes. We gaan in op de voordelen, de nadelen en de problemen die kunnen ontstaan bij het gebruik van frequentieregelaars. Verder bestudeer je wisselspanningsconvertoren (o.a. softstarters), de koeling van halfgeleiders en verschillende beveiligingen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
  • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

Elektrotechniek (PBA) / / Elektrische machines lab

B. Competenties

OO:
05101054
Code:
05101054
Vakcoördinator:
Eric Mondelaers
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend