Spaans (facultatief - 5 studiepunten) (2006-2007)

Spaans is een van de belangrijkste talen ter wereld. Meer dan 350 miljoen mensen spreken het elke dag. Ook in de E.U. heeft het Spaans al lang zijn plaats veroverd. Daarom sta jij nu op het punt deze prachtige taal te leren. De opdrachten trainen je om geschreven en gesproken Spaans te begrijpen, ook al ken je niet alle woorden. Daarom wissel je vaak informatie uit en gebruik je zodoende de taal als echt communicatiemiddel. Er zijn tevens voorbeeldzinnen voorzien. De instructies zijn in het begin tweetalig maar in latere lessen worden enkel nog die delen vertaald die je nog niet zelf kunt begrijpen. Bij de grammatica (symbool liniaal) krijg je vaak de opdracht zelf voorbeelden te vinden, schema's aan te vullen of grammaticaregels te ontdekken. Achter in het tekstboek staat een overzicht van de nieuwe grammaticaonderdelen per les, schematisch en met uitleg in het Nederlands. Belangrijke uitdrukkingen uit het taalmateriaal worden aangeduid met het symbool van de steeksleutel. De pijl in het tekstboek verwijst naar de oefeningen in het werkboek. Het werkboek is vooral bedoeld om zelf de leerstof individueel in te oefenen en te herhalen. Daarnaast biedt het werkboek oefeningen die dieper op de leerstof ingaan, tips voor het leren, extra oefenstof en toetsen. Ten slotte bevat het werkboek een systematisch overzicht van alle grammaticaonderwerpen uit de methode, met Nederlandstalige uitleg. Het enige wat jij nog moet doen is eraan te beginnen! Beoogd eindniveau: CEFR A2.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104092
Code:
02104092
Vakcoördinator:
Piet Lambrecht
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Spaans
Opleidingsonderdeel type:
inleidend