Reflectievaardigheid (2006-2007)

In een competentiegerichte opleiding maken 'werken aan zelfsturing en zelfstandig leren' inherent deel uit van het curriculum. Om jezelf professioneel blijvend te kunnen ontwikkelen moet je in je job in staat zijn competenties zelfstandig verder te ontwikkelen. Hiertoe moet je goed kunnen reflecteren en leren je inzichten in nieuwe actie te vertalen. In dit opleidingsonderdeel leer je hoe je dit moet doen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C07 Lid van schoolteam.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

Geen specifieke voorkennis vereist.

OO:
11106012
Code:
11106012
Vakcoördinator:
Ilse Van Den Bergh
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend