Toegepaste natuurkunde 2 (2006-2007)

Hydraulica De leerstof omvat het gedeelte vermogenshydraulica.(olie of vloeistof gebruikt als medium voor energieoverdracht) Je leert de belangrijkste hydraulische symbolen en gebruikt ze om schema's te lezen. Je leert de werking van de belangrijkste componenten van een hydraulische installatie. De formules voor de berekening van vermogen, kracht, druk, schuifsnelheid, koppel en rendementen worden afgeleid.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109011
Code:
03109011
Vakcoördinator:
Bert Weckx
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend