Elektronica (2006-2007)

De elementaire halfgeleidercomponenten zoals diodes, bipolaire tranistors, MOS-transistors en schakelelementen heb je leren kennen in het eerste jaar. In het tweede jaar maak je je vertrouwd met heel wat elektronische schakelingen uit de praktijk. Bij de diodeschakelingen komen vooral clipping, clamping en gelijkrichting aan bod. Bij de transistorschakelingen bestudeer je instelmogelijkheden, versterking en schakelgedrag. De werking van schakelingen met operationele versterkers wordt toegelicht; hierbij wordt de nadruk gelegd op het gebruik van deze component in lineaire analoge systemen. In het labo bouw en simuleer je een aantal schakelingen en test je ze ook uit. Hiervoor gebruik je de nodige labotoestellen zoals oscilloscoop, functiegenerator, voeding en multimeter.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektronica

B. Competenties

OO:
03100284
Code:
03100284
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend