Preventieve dienstverlening (2006-2007)

In het opleidingsonderdeel Preventieve Dienstverlening kom je in aanraking met het preventieve luik in de gezonheidsvoorzieningen in Vlaanderen. Verschillende preventieve aspecten waarmee individuen worden geconfronteerd, komen aan bod. De preventie richt zich op diverse terreingen, zowel op vlak van ziektepreventie als ongevalspreventie. Vandaar dat alle leeftijdscategorie├źn aan bod komen: voorschoolse kinderen, schoolse jongeren, werkende populatie en bejaarden. Per leeftijdscategorie worden gelijkaardige topics behandeld: voeding, gezondheidseducatie, valpreventie, omgevingsfactoren, beschermingsmiddelen, en een ruime benadering van welzijn in de omgeving en op het werk.

A. Algemene competenties

  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C13 Preventief zorgverlenen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109550
Code:
03109550
Vakcoördinator:
Kristof Verschueren
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend