Logistiek (2006-2007)

Vlaanderen is heel sterk op het buitenland gericht en dat heeft veel implicaties voor de Vlaamse bedrijfsvoering. Daarbij is logistiek een steeds belangrijker onderdeel aan het worden van die moderne bedrijfsvoering. In deze cursus plaatsen we logistiek vooral binnen het kader van de internationale handel. Een groeiend aantal mensen komt in aanraking met logistieke problemen of is werkzaam binnen logistiek. Het is dus vooral de bedoeling dat je logistieke problemen in een organisatie leert herkennen. Enige kennis van het instrumentarium voor het voeren van een binnen- en buitenlandse handelspolitiek is nodig, evenals inzicht in het Europees economisch integratieproces. Ook een basisinzicht in principes, problematiek en toekomstige trends inzake transport, opslag en distributie komt aan bod. Verantwoord evalueren van de transportmodi is belangrijk, alsook de rol van de tussenpersonen in de internationale handel kunnen toelichten. Een basisinzicht krijgen in de betalingstechnieken en-middelen in de internationale handel dient zeker aan bod te komen, evenals het omgaan met incoterms. Ten slotte gaan we even in op de risisco's in internationale handel.Voor dat alles zul je een aantal theorieƫn en begrippen moeten leren begrijpen om de bedrijfsomgeving door een logistieke bril te bekijken en er uiteindelijk in te slagen om mogelijke oplossingen aan te geven.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C03 De rol van adviseur.
  • C04 De rol van coƶrdinator.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Logistiek

B. Competenties

OO:
08107204
Code:
08107204
Vakcoördinator:
Marleen Pszeniczko
Semester:
2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend