Grafisch ontwerpen (2006-2007)

Aan de hand van uitgewerkte oefeningen leer je hoe een volume- of oppervlakkenmodel voor een onderdeel opgebouwd wordt. Vanuit het model leid je de technische tekening af en voorzie je deze van ruwheidssymbolen, maat-, vorm- en plaatstoleranties. Vervolgens maak je met Autodesk Inventor Professional nog berekeningen van spanningen, vervormingen en eigen frequenties met de Eindige Elementen Methode. Ten slotte werk je een assemblage uit met een presentatie van de assemblagevolgorde, een ploftekening met stuklijst en constructietekeningen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Systematische kennis hebben van de kernelementen van een discipline.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Sterkteleer

B. Competenties

OO:
03100088
Code:
03100088
Vakcoördinator:
Rudy Vervoort
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend