Opvoedkundige wetenschappen specifiek (2006-2007)

Het specifieke gedeelte bestaat zoals het gemeenschappelijk gedeelte uit twee verschillende thema's. Het eerste - over het leren van algemeen begripsgedrag en het inductieve leren - sluit aan en verdiept op het thema 'visies op leren' uit het tweede jaar. Het nuanceert ook verder het ervaringsgerichte leren. In het tweede thema - de school gelinkt - behandelen we zowel regelgevende als ondersteunende externe instellingen. Een aantal instellingen heb je de vorige jaren al occasioneel leren kennen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C08 Partner van externen.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106148
Code:
11106148
Vakcoördinator:
Willy Helsen
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend