Financiële algebra en informaticatoepassingen (2006-2007)

Als basispakket voor het luik Informaticatoepassingen wordt ProAcc benut. De studie van het pakket gebeurt aan de hand van een realiteitsgetrouwe gevallenstudie van een groot- en kleinhandelszaak. Als aanloop wordt de oprichting van de onderneming toegelicht. Dan wordt het boekhoudpakket ingevoerd. Nadat de basisbestanden toegelicht zijn, wordt de student geconfronteerd met een reeks documenten, met stijgende moeilijkheidsgraad, en gebeurtenissen in de onderneming die boekhoudkundig moeten verwerkt worden. Zo wordt de registratie doorlopen en wordt kennis gemaakt met een hele reeks functionaliteiten die het beheer van de financiële gegevens verhelderen en vergemakkelijken. Na afwerking van de gevallenstudie in het boekhoudpakket dient de bekomen eindsituatie als uitgangspunt voor de invoering van een bijkomende module van ProAcc: facturatie en voorraadadministratie. Daarvoor wordt het volledige administratieve proces voor basisverrichtingen doorlopen. In het luik Financiële Algebra worden een aantal van de meest bekende technieken doorlopen in verband met intresten en de aflossing van leningen.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02105130
Code:
02105130
Vakcoördinator:
Marieke Van Beylen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend