Psychopathologie (2006-2007)

Psychopathologie bestudeert hoe mensen in hun relaties met zichzelf en de anderen tot gestoorde belevingen en als gevolg daarvan tot problematisch handelen komen. De psychopathologie verduidelijkt hoe verschillende categorie├źn van psychisch gestoorde mensen betekenis te geven aan zichzelf, de anderen en de wereld. Bovendien beschrijft ze de dynamiek van factoren en processen verduidelijkt die leidt tot stoornis.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De MA kan interacties tussen mensen in hun context beschrijven en analyseren vanuit een generalistisch perspectief.
  • C03 De MA kan agogisch handelen met de inzet van algemeen menswetenschappelijke en praktijktheoretische kennis en inzichten.

A. Volgtijdelijkheid

Sociaal werk (PBA) / / Algemene psychologie

B. Competenties

grondighe kennis van de algemene psychologie

OO:
04103120
Code:
04103120
Vakcoördinator:
Guido Cuyvers
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend