Chemie (2006-2007)

In dit vak leer je eerst enkele algemene basisbegrippen aan, zoals het Periodiek Systeem, chemische reacties, atoombouw en chemische bindingen. Je leert concentraties van oplossingen van chemische stoffen uitdrukken en ze berekenen. Je bestudeert het onderscheid, de toepassing en de veiligheid van de belangrijkste anorganische en organische verbindingsklassen. Verder krijg je te horen hoe sommige van deze verbindingen met elkaar reageren in een chemische reactie, en hoe zulke reacties verlopen. Tot slot snijden we de elektrochemie aan, met chemische spanningsbronnen (batterijen, accu’s), corrosie en elektrolyse.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101076
Code:
05101076
Vakcoördinator:
Eric Lens
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend