Fiscaal recht: personenbelasting (2006-2007)

In deze cursus leer je de belastbare grondslag en de belasting van zelfstandigen berekenen : leidinggevende personen in een vennootschap, eenmanszaken en personen die een vrij beroep uitoefenen. Via een analyse van de wetgeving leer je b.v. bepalen wat wel en niet belastbaar is en welke kosten je mag aftrekken.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104107
Code:
02104107
Vakcoördinator:
Willy Daens
Semester:
2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend