Fiscaal recht (2006-2007)

De toekomstige professional kent de basistechnieken om een eenvoudige aangifte in de vennootschapsbelasting in te vullen en kan advies geven bij een erfopvolging. De adviserende rol op het vlak van de vennootschapsbelasting is van ondergeschikte orde. Daarnaast komen indirecte belastingen als registratierechten, successierechten, en douane en accijnzen aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

Bedrijfsmanagement (PBA) / / Accounting

B. Competenties

OO:
08107162
Code:
08107162
Vakcoördinator:
Geert Van Eynde
Semester:
1
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend