Analoge technieken (2006-2007)

In analoge technieken bekijk je de mogelijkheden en beperkingen van elektronische componenten en schakelingen. Eerst maak je je vertrouwd met klein-signaal versterkers en met behulp van equivalente schema's voer je de volledige analyse van deze versterkers uit. Ook terugkoppeling, stabiliteitsonderzoek en oscillatoren zal je bestuderen. In het labo analyseer en ontwerp je versterkerschakelingen. Je onderzoekt de beperkingen van de operationele versterker; zowel lineaire systemen (versterking, integreerketen, sommeerketen, verschilversterker) als niet-lineaire systemen (comparatorschakeling, golfvormgeneratoren, spanning-frequentie omzetting, frequentie-spanning omzetting). Ook vermogenversterking en voedingen komen aan bod.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 09. Een ingesteldheid hebben tot levenslang leren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Een onderzoekende houding hebben met inbegrip van een appreciatie van de onzekerheid, de ambiguïteit en de grenzen van de kennis
  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

Industriële wetenschappen (ABA) / / Elektriciteit

B. Competenties

OO:
03100054
Code:
03100054
Vakcoördinator:
Jan Cluysen
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend