Managementvaardigheden (2006-2007)

De hoofdaandacht gaat uit naar zakelijke communicatie, met de klemtoon op lezergericht schrijven. Dit omvat niet alleen de traditionele handelscorrespondentie (offerte, klachtenbrief, enz.) maar ook alle vormen van schriftelijke communicatie die in het moderne bedrijfsleven voorkomen: e-mail, interne dienstnota's, communicatie, verkoopbrieven. Spelling en taalvaardigheid passeren snel de revue. Ook mondelinge taalvaardigheid komt hierbij aan bod. Het accent ligt op strategische communicatie, vooral dan in functionele gesprekken: vergaderen, onderhandelen, presenteren.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, idee├źn, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101234
Code:
05101234
Vakcoördinator:
Natalie Smets
Semester:
1+2
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend