Neonatologie (2006-2007)

De student maakt in deze cursus kennis met specifieke pathologie van de bedreigde neonaat. Daarnaast komen diverse aspecten van zorg voor deze patientenpopulatie aan bod: monitoring, beademing, comforzorg en voeding met inbegrip van zorg bij borstvoeding.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C06 Verpleegkundige zorg verlenen vanuit wetenschappelijk en juridisch perspectief.
  • C09 Doelstellingen formuleren en zorgplan opstellen, afgestemd op het cliëntsysteem en op het zorgsysteem.
  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.

A. Volgtijdelijkheid

Verpleegkunde (PBA) / / Basiszorg voor het kind

B. Competenties

De student bezit basiskennis van zorg voor de neonaat. Deze basiskennis wordt aangeboden in het tweede jaar verpleegkunde: problemen van prematuriteit en dysmaturiteit, incubatoren, thermoregulatie, hyperbilirubinaemie, toediening van voeding aan de vroeggeborene

OO:
03109570
Code:
03109570
Vakcoördinator:
Katrin De Winter
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend