Rationeel energiegebruik (2006-2007)

Energie is duur en het gebruik van energie voor ons dagelijks comfort heeft effecten op het milieu. Het is daarom van het grootste belang om rationeel met energie om te springen. Rationeel energiegebruik begint bij de productie van energie waarvan warmtekrachtkoppeling een mooi voorbeeld is. Maar ook andere toepassingen zoals warmtepompen, warmte-koude-opslag e.a. komen aan bod. Ook de eindgebruiker kan besparen op zijn energierekening door bv., hoogfrequent TL-verlichting, toerentalgeregelde aandrijvingen of hoogrendementsmotoren te gebruiken. Allerhande toepassingen passeren de revue en worden telkens bestudeerd vanuit hetzelfde oogpunt, hoe kunnen we zo rationeel mogelijk omgaan met de aangeboden energie?

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektrotechnische systemen.
 • C04 Technische dossiers samenstellen.
 • C14 Advies verlenen bij aankoop en verkoop van technologische systemen en producten.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101030
Code:
05101030
Vakcoördinator:
Hermine Baelus
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend