Project Algemene Vakken (2006-2007)

Module PAV ander vak In deze module sluiten we aan bij hetgeen je in de opleiding voor je andere onderwijsvakken (ook in ICT) hebt opgestoken. In PAV is het belangrijk de verschillende invalshoeken te integreren, met inbegrip van ICT. Module Economie In dit opleidingsonderdeel verwerf je vakkennis die je helpt om economische thema's of onderwerpen uit te werken. Bovendien geeft het je een beeld van de cursus Bedrijfsbeheer die leerlingen in het BSO krijgen. Module Omgang Het realiseren van een gepaste omgang met leerlingen is voor elke beginnende leraar belangrijk, zeker voor een leerkracht in het BSO. Daarom schenken we hieraan expliciet aandacht in deze module. De opdracht sluit aan bij de ervaringen in een langdurige stage en hoort dus thuis in het derde jaar van de opleiding. Module PAV praktijk Deze module richt zich naar de aspecten waarmee een leerkracht PAV te maken krijgt naast het gewone lesgeven. Deze aspecten situeren zich op het niveau van de school. Ook andere werksituaties dan het "gewone" SO komen aan bod. In deze zin sluit deze module aan bij de ervaringen van een langdurige stage.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C07 Lid van schoolteam.
  • C09 Lid van de onderwijsgemeenschap.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106171
Code:
11106171
Vakcoördinator:
Marc Keersmaekers
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
gespecialiseerd