Inleiding tot medische en biologische technieken (2006-2007)

In de cursus inleiding tot de medische microbiologie ga je dieper in op de bacteriële genetica. Vervolgens worden andere medisch belangrijke micro-organismen zoals virussen en schimmels besproken. Ook hier wordt de morfologie, bouw, groei en taxonomie bestudeerd. De samenleving tussen de verschillende micro-organismen, het ontstaan van infecties bij de gastheer en de reactie hierop van deze laatste zijn belangrijke aspecten van de medische microbiologie. Het geïntegreerd project is bedoeld om studenten te oriënteren in de beroepspraktijk van een BLter. Tijdens dit project worden een aantal meer beroepsspecifieke zaken uitgewerkt en worden studiebezoeken aan het beroepenveld georganiseerd. Informatie verzamelen, verwerken en rapporteren zijn essentieel. Uiteraard is er hiervoor hulp vanuit de vakken communicatie, Engels en informatica. Tevens zullen ook enkele aanvullende praktische proeven je verdere interesse in de biomedische sector opwekken.

A. Algemene competenties

 • 01. Denk- en redeneervaardigheid
 • 02. Informatie verwerven en verwerken
 • 03. Kritisch reflecteren
 • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
 • 05. Leiding geven
 • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
 • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

 • 08. Teamgericht kunnen werken
 • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën
 • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

 • C01 De BLter kan doordacht wetenschappelijke informatie en kennis aanwenden om een kwalitatief hoogstaande functionaliteit te garanderen.
 • C03 De BLter kan de bekomen onderzoeksresultaten en meetgegevens op een correcte wijze verwerken in een rapport en dit professioneel overbrengen aan derden.

A. Volgtijdelijkheid

Biomedische laboratoriumtechnologie (PBA) / / Biologie

B. Competenties

OO:
06002274
Code:
06002274
Vakcoördinator:
Lydia Hendriks
Semester:
2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend