Bedrijfsstage Biotechniek (2006-2007)

Je loopt op een bedrijf stage in het eerste semester gedurende drie dagen per week . Op je stagebedrijf doe je beroepsrelevante werkervaring op. Op het einde van de stageperiode (begin tweede semester) wordt je geëvalueerd op onder andere praktische vaardigheden, zin voor initiatief, zelfstandigheid en interesse voor het onderwerp.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109309
Code:
03109309
Vakcoördinator:
Michaël Cassaert
Semester:
1
Studiepunten:
12
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Neen
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend