Sensomotorische ontwikkeling: wat ik kan (DV) (2006-2007)

In dit opleidingsonderdeel leer je de theoretische achtergrond van de sensomotoriek vertalen in een praktisch aanbod naar de kleuters. Je leert hoe je sensomotorische ervaringssituaties creëert, voorbereidt en begeleidt. Tevens ervaar je hoe je doelgericht leert reflecteren.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 04. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C02 Opvoeder.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C04 Organisator.
  • C05 Innovator-onderzoeker.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106183
Code:
11106183
Vakcoördinator:
Eddy Lodeweyckx
Semester:
2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend