Topics in de ziekenhuisverpleegkunde (2006-2007)

De studenten verwerven basiskennis m.b.t. de verschillende thema's. De studenten kunnen patiënten informeren, voorbereiden, de uitvoering van de zorgen beschrijven en goede nazorg bieden.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C10 Verpleegkundige handelingen verantwoord uitvoeren.
  • C12 Effectief schriftelijk en mondeling rapporteren.
  • C14 De zorg organiseren en coördineren op micro- en mesoniveau.
  • C15 Handelen in functie van kwaliteitszorg.
  • C21 Open staan voor diversiteit in de samenleving.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
03109410
Code:
03109410
Vakcoördinator:
Nancy Eyer
Semester:
1
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend