Elektrotechniek (2006-2007)

In de huidige geautomatiseerde wereld nemen elektrische aandrijfsystemen een belangrijke plaats in. Als ingenieur elektromechanica moet je zulke aandrijfsystemen kunnen selecteren, in bedrijf kunnen nemen, kunnen instellen en kunnen optimaliseren naar de beschouwde toepassing. Voor de voeding en sturing van deze aandrijvingen worden tegenwoordig om energie-efficiƫntieredenen heel vaak vermogenelektronische omvormers gebruikt. Deze omvormers zetten de beschikbare elektrische voeding om naar een vorm die geschikt is voor de belasting. In het eerste deel bestudeer je deze vermogenelektronische omvormers: types vermogenhalfgeleiders en de opbouw, werking, eigenschappen en karakteristieken van de verschillende omvormers. Als speciale toepassing komen hierin ook de onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen aan bod. In het tweede deel bestudeer je dan de elektrische aandrijvingen. Hierbij leer je uit welke modules een modern aandrijfsysteem bestaat, welke criteria belangrijk zijn bij keuze en/of dimensionering en bestudeer je enkele veelvoorkomende aandrijfsystemen in detail. In de bijhorende labozittingen leer je werken met de vermogenelektronische omvormers, meet je hun signaalvormen bij verschillende belastingen op, bestudeer je het gedrag van diverse aandrijfsystemen en leer je hoe je deze aandrijfsystemen moet gebruiken en instellen. Daarnaast wordt aandacht geschonken aan algemene elektrotechnische items zoals meting van netkwaliteit, isolatie, schemalezen, verlichting, etc. Tijdens de labozittingen werk je zelfstandig, in kleine groepjes, aan de opdrachten.

A. Algemene competenties

  • 01. Op een wetenschappelijke wijze kunnen denken en handelen
  • 02. Kunnen omgaan met complexe problemen
  • 05. Beschikken over het vermogen tot communiceren van het eigen onderzoek en probleemoplossingen met vakgenoten en leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 01. Kunnen gebruiken van methoden en technieken in onderzoek

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Inzicht hebben in de nieuwste kennis van het vakgebied of delen ervan.
  • C02 In staat zijn om de wijze waarop de theorievorming evolueert, te volgen en te interpreteren.
  • C04 Een onderzoekende houding aannemen, zelfstandig en resultaatgericht onderzoek kunnen uitvoeren.
  • C06 Een diagnose kunnen stellen.
  • C07 Een technisch ontwerp kunnen maken.

A. Volgtijdelijkheid

Industriƫle wetenschappen (ABA) / / Elektrotechniek

B. Competenties

OO:
03100121
Code:
03100121
Vakcoördinator:
Geert Van Ham
Semester:
1+2
Studiepunten:
6
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend