Staatsrecht en administratief recht (2006-2007)

In deze cursus bestudeer je de belangrijkste principes van het staatsrecht en adminstratief recht. Je bekijkt de bevoegdheden en de werking van de federale overheid, de gemeenschappen en gewesten, de provincies en gemeenten evanals van de Europese instellingen. Ook de rechtsbescherming van de burger tegenover het overheidsoptreden komt uitgebreid aan bod. Vervolgens bekijk je meer in detail de wettelijke regelingen i.v.m. onteigeningen en ruimtelijke ordening en stedenbouw. Tot slot bestudeer je ook nog de mensenrechten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 De rol van informatiebeheerder.
  • C02 De rol van analist.
  • C03 De rol van adviseur.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
02104236
Code:
02104236
Vakcoördinator:
Patricia Keldermans
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
verdiepend