Wetenschappelijk project (2006-2007)

Wil je zelf aan de slag ? In dit vak kan het : aangeleerde vaardigheden gebruiken om echt aan onderzoek te doen. BioWetenschappen, de “wetenschap van het leven” is gebaseerd op observaties en experimenten.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Projectmatig en methodisch handelen in functie van creatieve kennisontwikkeling
  • 04. Vermogen tot kritische reflectie
  • 05. Leiding geven
  • 06. In teamverband werken
  • 07. Verantwoordelijkheid opnemen
  • 08. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 03. In staat zijn om de relevante data te verzamelen die de oordeelsvorming over maatschappelijke, wetenschappelijke en ethische vraagstukken kunnen sturen

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C04 Praktisch gericht kunnen denken en handelen vanuit wetenschappelijk inzicht.

A. Volgtijdelijkheid

Biowetenschappen (ABA) / / Wetenschappelijk project

B. Competenties

OO:
03100314
Code:
03100314
Vakcoördinator:
Dirk De Roose
Semester:
1
Studiepunten:
3
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend