Opvoedkundige wetenschappen (gem.) (2006-2007)

De cursus opvoedkundige wetenschappen - gemeenschappelijk deel behandelt diverse visies op onderwijs en opvoeding bijv. de ervaringsgerichte pedagogiek; vernieuwingstrategie├źn met aandacht voor het opvoedingsproject en schoolwerkplan; diverse leerprocessen; en de vakoverschrijdende eindtermen.

A. Algemene competenties

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

C. Beroepsspecifieke competenties    

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
10105013
Code:
10105013
Vakcoördinator:
Marijke Dierick
Semester:
1+2
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend