Godsdienst (2006-2007)

Nadat je algemene vakinhouden verwerkt hebt, werk je nu zelf aan eigen idee├źn omtrent de vakinhouden. Je maakt daarom je eigen cursus en verwerkt die inhouden. Je leert een toets en examen opstellen voor het vak. Tenslotte richt je je op de pedagogische en methodische visie van het leerplan Rooms-Katholieke Godsdienst.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Begeleider leer- en ontwikkelingsprocessen.
  • C03 Inhoudelijk expert.
  • C05 Innovator-onderzoeker.
  • C10 Cultuurparticipant.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
11106165
Code:
11106165
Vakcoördinator:
Frank Morlion
Semester:
1+2
Studiepunten:
5
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend