Digitale systemen (2006-2007)

We maken je vertrouwd met de beginselen van de digitale logica. Eerst bestudeer en ontwerp je schakelingen rond combinatorische systemen met specifieke IC’s zoals multiplexers, adders, comparatoren en code-omvormers. De werking van de componenten wordt verduidelijkt aan de hand van vele praktische schema's en toepassingen. Daarna gaan we over tot sequentiële systemen met de flipflop als voornaamste IC. De kern is het oplossen van verscheidene praktische situaties met de flipflop als hoofdcomponent. Naast het vele ontwerpen is de controle een belangrijk aspect die aan de hand van simulatie gebeurt.

A. Algemene competenties

  • 01. Denk- en redeneervaardigheid
  • 02. Informatie verwerven en verwerken

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 09. Oplossingsgericht kunnen werken in de zin van het zelfstandig definiëren en analyseren van complexe probleemsituaties in de beroepspraktijk en het kunnen ontwikkelen en toepassen van zinvolle oplossingsstrategieën

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C01 Assisteren bij de ontwikkeling van elektromechanische systemen.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101223
Code:
05101223
Vakcoördinator:
Liesbeth Kenens
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend