Communicatievaardigheden (2006-2007)

De hoofdaandacht gaat uit naar zakelijke communicatie, met de klemtoon op lezergericht schrijven. Dit omvat niet alleen de traditionele handelscorrespondentie (offerte, klachtenbrief, enz.) maar ook alle vormen van schriftelijke communicatie die in het moderne bedrijfsleven voorkomen: e-mail, interne dienstnota's, communicatie, verkoopbrieven. Spelling en taalvaardigheid passeren snel de revue. Ook mondelinge taalvaardigheid komt hierbij aan bod.

A. Algemene competenties

  • 02. Informatie verwerven en verwerken
  • 03. Kritisch reflecteren
  • 05. Leiding geven
  • 06. Beschikken over het vermogen tot communiceren van informaties, ideeën, problemen en oplossingen, zowel aan specialisten als aan leken
  • 07. Een ingesteldheid tot levenslang leren hebben

B. Beroepsgerichte/ Algemeen wetenschappelijke competenties

  • 08. Teamgericht kunnen werken
  • 10. Besef hebben van maatschappelijke verantwoordelijkheid samenhangend met de beroepspraktijk

C. Beroepsspecifieke competenties    

  • C02 Bij de inkoop communiceren in de bijhorende taal en rekening houden met de taal van de leverancier.
  • C07 Kan bij het distributieproces communiceren in de bijhorende taal.
  • C12 Managementvaardigheden beheersen waarmee problemen van strategische en tactische aard kunnen aangepakt worden.

A. Volgtijdelijkheid

B. Competenties

OO:
05101164
Code:
05101164
Vakcoördinator:
Lena Dilliën
Semester:
1
Studiepunten:
4
Creditcontract mogelijk?
Ja
Examencontract mogelijk?
Ja
Deeltijds:
Onderwijstaal:
Nederlands
Opleidingsonderdeel type:
inleidend